BID-Sverige

1-lms-features

BID-Sverige
Business Improvement District är en internationellt etablerad metod för samverkan mellan privat och offentlig sektor. Det finns ca 1500 BIDs spridda över alla världsdelar. Drivkraften är olika men gemensamt är målet att skapa trygga, vackra och attraktiva platser.
Den tillämpas då framgångsrikt vid utveckling av stadsdelar och stadskärnor där parter från privat och offentlig sektor samverkar inom ett geografiskt definierat område.

Målet är att utveckla en trygg och attraktiv stadskärna eller stadsdel som attraherar nya etableringar och stimulerar handelsutveckling.

Där BID har etablerats har drivkraften varit att lösa ett problem, , i New York saknade det offentliga medel att upprätthålla service och säkerhet, i Skottland behövde stadskärnor och lokalsamhällen revitaliseras, i Johannesburg fanns stora problem med kriminalitet.