Blue economy

1-lms-features

Blue Economy är ett begrepp som formulerats av Professor Gunther Pauli i boken med samma namn, från början en rapport till Club of Rome. Idag finns hundratals verkliga exempel från hela världen på hur man i lokala kluster lyckas vända en negativ utveckling, miljömässigt, samhällsmässigt och ekonomiskt, till stora framgångar, genom bruk av metoden.
www.blueeconomy.se
Se video som förklarar begreppet