Företagande och Hälsa, Salutogen Kultur

1-lms-features

Salutogen Kultur handlar om vad det är som faktiskt avgör om människor och organisationer lyckas genom tillämpning av en främjande, värdeskapande inriktning för både struktur och kultur. Hälsopromotiongruppen har över 15 års erfarenhet av salutogent ledarskap och hur detta kan utvecklas i olika sammanhang. Anders Hanson har nyligen lanserat boken Salutogen Kultur där han delar med sig av praktiska erfarenheter och klargörande resonemang utifrån vad aktuell forskning säger.

www.halsopromotionsgruppen.se