Resan med Blue Economy fortsätter

Resan med Blue Economy fortsätter

Resan med Blue Economy fortsätter. I april reste jag, tillsammans med Emma Peterson som bland annat var en uppskattad lärare på vår BEBA-utbildning, till Österrike för en vidareutbildning i Blue Economy Complex Systems Modeling. De andra deltagarna kom från hela Europa och representerade olika utvecklingsområden som redan idag arbetar med Blue Economy och vill gå ännu djupare. Lärde bland annat känna härliga Christiana från Grekland, som jobbar med sin by och Javier - en av nyckelpersonerna på Den lilla Kanarieön El Hierro, som arbetat med Blue Economy principer i över 20 år och nu är en förebild för hur man kan skapa långsiktig lokal utveckling. Undervisade gjorde Gunter Pauli tillsammans med experter i system-modellering från ett tyskt universitet. Vi fick öva oss att förstå mekanismerna genom att delta i ett av de mest aktuella projekten just nu, som handlar om den Belgiska kustremsan och hur man kan rädda den från klimatpåverkan i form av en höjd vattennivå genom att bygga ett antal producerande atoller i havet utanför. Ina, som ni ser på bilden tillsammans med mig, är ansvarig för den modelleringen. En väldigt intressant person och en ny god vän.

Öijared Akademi arbetar nu för att etablera en plattform för ett Blue Economy Centrum för Sverige. Mer om det snart…

No Comments

Give a comment