Johanna Halldén

About: Johanna Halldén

0 votes, average: 0,00 out of 1 (0 rating, 0 votes, rated)
Du måste vara inloggad för att kunna ge betyg.
Loading...
  • Role : Konsult, Utbildningskoordinator
  • Website : http://www.salutogent.se
  • Experience : utbildning
  • Specialist in : Salutogent ledarskap

Johanna Halldén har en fil kand. inom ledarskap och hälsopromotion. Hon jobbar idag som utbildningskoordinator och konsult för Svenska Hälsopromotiongruppen.

 

Kulturen är avgörande för en hälsosam arbetsplats

Ledarskap och medarbetarskap är bärare av värdegrund och kultur. När tillvaron görs meningsfull, begriplig och hanterbar så blir sammanhanget mer värdeskapande och mänskligt hälsosamt. Vägen dit börjar i de tankar människor har om varandra och hur vi ser på varandra

– ”Se människan som intressant, kompetent och lärande. Visa intresse för det som fungerar och varför det fungerar. Utforska nyfiket varje individs resurser och bekräfta den förmåga hon har. Där finns fröet för fortsatt lärande och utveckling och goda prestationer”.

Det kallar vi på Hälsopromotiongruppen för - ett salutogent synsätt

Svenska Hälsopromotiongruppen arbetar med föreläsningar, utbildningar och verktyg som hjälper företag och organisationer att bli mer salutogena/hälsofrämjande arbetsplatser. Genom att jobba främjande så investerar vi i företagets framtid, friskare medarbetare som trivs bättre på jobbet och presterar bättre. Detta medför minskade sjukskrivningskostnader och ökad omsättning.

Tel 0708-555607

Twitter: @Salutogent, @JohannaHallden