Jonas Brandström

About: Jonas Brandström

0 votes, average: 0,00 out of 1 (0 rating, 0 votes, rated)
Du måste vara inloggad för att kunna ge betyg.
Loading...
  • Role : Samägare av Öijared Säteri, samt Leg Läkare
  • Website : http://oijared.se/
  • Experience : Allmänmedicin, företagsläkare och varvsläkare, samt organisationsmedicin & hälsopromotion.
  • Specialist in : Hälso- och samhällsutveckling, naturmiljöer och skogsproduktion

Jonas och Monica Brandström äger och driver Öijared Säteri med dess bolag tillsammans. De startade stiftelsen Öijared Akademi 2014.
Jonas Brandström är Leg Läkare med allmänläkarspec. och företagshälsovård. Verksam inom allmänmedicin och som företagsläkare, varvsläkare, samt inom organisationsmedicin och hälsopromotion.

Sedan 1985 arbetar och driver Öijared med bland annat skoglig produktion, konferens och golfverksamhet samt numera även Öijared Resort. Styrelsearbeten inom större skogsföretag med internationell industriell verksamhet, Södra Skogsägarna och dess dotterbolag Södra Energi AB.

Ordförande och styrelseledamot i V:a Sveriges skogsvårdsförbund, Jordägareförbundet, Stiftelsen forskare mot magsäckscancer, Göteborgs räddningsmission, Ekon. för Nääs & Co, Floda Nova Sportcenter Ab, Vattenrådet för Säveån, Intersection Point ek.för. samt ordförande och styrelseledamot i familjebolagen Pikenborg förvaltning Ab, Floda Torg Ab, Öijared Country Club och Skogsegendomar i Väst AB. Flertalet förtroendeuppdrag i samhällsutveckling, lokala samverkansorgan, kyrka och idrott, samt Honorär konsul för Bangladesh i Göteborg.

Utvecklat en mötesplats och tankesmedja med seminarieverksamhet på Öijared Resort för företags- och individ-utveckling genom sambanden kultur, natur, musik och hälsa.

Skogsförvaltningen har miljöcertifierats med höga anspråk på god natur och kulturmiljö. Öijared har fått mottaga flertalet priser för kulturbyggnader, hållbarhetspris, naturmiljöerkännanden och för Öijared Akademi från såväl kommun, landsting, byggteknisk förening, skogsförbund och Svenska Arkitekters Riksförbund.

Stort nätverk bland näringsliv och akademier, samt internationella kontakter genom konsulärt uppdrag för Bangladesh har skapat grund för Stiftelsen Öijared Akademi och dess utveckling genom samverkan med universitet, företag, organisationer och myndigheter.

Brinner för: Hållbara samverkansformer lokalt och globalt.