Gunnar Bjursell

About: Gunnar Bjursell

0 votes, average: 0,00 out of 1 (0 rating, 0 votes, rated)
Du måste vara inloggad för att kunna ge betyg.
Loading...
  • Role : Professor emeritus
  • Website : http://www.kulturellahjarnan.se/
  • Experience : Prof. genetik, grundare till stiftelsen
  • Specialist in : Kulturens biologiska effekter

Den kulturella hjärnan

Professor emeritus Gunnar Bjursell föreläser om kulturens biologiska effekter samt hur dessa kan utnyttjas både i ett hälsofrämjande och ett sjukdomsbehandlande perspektiv. Vidare berörs kulturens  förstärkande effekt på inlärning och motivation; allt med utgångspunkt i internationell forskning om hjärnans plasticitet. Vidare kommer estetiska läroprocessers roll för att skapa kreativa arbetsmiljöer att beröras samt hur kulturella upplevelser och skapande samt närheten till natur kan påverka såväl empati som negativ stress och ha livslånga effekter.

Gunnar Bjursell  - disputerade 1973 vid Karolinska institutet där han sedan arbetade som docent i medicinisk och fysiologisk kemi. Han har varit verksam från 1977 som professor i Medicinsk genetik  vid Århus Universitet och sedan 1985 i molekylär genetik vid Göteborgs universitet där han senare även tjänstgjorde som professor i molekylär biologi. Han tillhör första generationens forskare som klonade mänskliga gener och startade uppbyggandet av molekylär- och bioteknologisk forskning vid Chalmers och Göteborgs Universitet.Vidare är han initiativtagare till Den Internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Sedan början av 2000-talet har Gunnar intresserat sig för sambanden mellan kultur och hälsa samt hur människans hjärna påverkas av kulturella aktiviteter och upplevelser. Han är initiativtagare till Centrum för kultur och hälsa vid Göteborgs universitet och var dess första föreståndare.  Idag är Gunnar professor emeritus vid Karolinska institutet där han bland annat grundat den akademiska webbplatsen ”Den kulturella hjärnan” som publicerar forskningsrapporter och artiklar inom området från världens främsta universitet.