Patrik Grahn

About: Patrik Grahn

0 votes, average: 0,00 out of 1 (0 rating, 0 votes, rated)
Du måste vara inloggad för att kunna ge betyg.
Loading...
  • Role : Professor och forskare SLU
  • Website : http://www.slu.se/patrik_grahn
  • Experience : Initiativtagare Alnarp Terapiträdgård
  • Specialist in : Naturunderstödd behandling och rehabilitering

Naturunderstödd behandling och rehabilitering.

Sjukvården är vanligen inriktad på att bota sjukdomar utifrån ett patogent perspektiv: att bekämpa det som orsakar sjukdomen med t ex läkemedel. Många sjukdomar orsakas dock av stress. De flesta långtidssjukskrivna i bl a Sverige lider av stressrelaterad mental ohälsa.  Att utgå från ett salutogent perspektiv handlar om att stödja människans förmåga att tillfriskna. Naturen är ett redskap med hög potential, för återhämtning från stress och för att kunna återfå funktioner och hälsa. Föredraget handlar om en vetenskaplig utvärdering av hur utformning och användning av natur kan rehabilitera personer med depressioner, stroke och PTSD samt för att vidmakthålla funktioner på bästa sätt vid t ex demens.

Professor Patrik Grahn, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet inom Natur och Hälsa, samt ansvarig för Alnarps rehabträdgårdar.