Öijared Akademi

Stiftelsen Öijared Akademi - ett centrum för hållbar framtidsutveckling. Platsen där vi möts runt de stora frågorna och samskapar den värld vi vill leva i.

Vårt huvudsakliga ändamål är att stimulera och bidra till en långsiktig utveckling mot hållbarhet för miljö, samhälle, företag och individ. De metoder vi använder oss av är The Blue Economy, Salutogent Förhållningssätt och Existentiellt Perspektiv och vi erbjuder utbildningar, nätverk, kultur & musik. Öijared Akademi samlar ämnen och initiativ som är nödvändiga för en hållbar utveckling. Här möts teori med praktik och integration. Här möts akademi med näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle.

Vi anser att en verkligt hållbar utveckling börjar i inspirerande individer och föregångare. Därför är vi intresserade av Dig och vad du bär i ditt hjärta. Innovativa idéer och bra affärer föds inte i stuprör, utan börjar alltid med att en människa når en annan, så att en korsbefruktning kan ske. Öijared Akademi har plats för dig och för det oväntade. Här finns värmen och ron. Här finns högt i tak och gott om syre. Här finns vackra omgivningar, bra möteslokaler, god mat och professionell service. Vi tar hand om dig, så att du skall kunna göra det viktigaste; vara närvarande.

Välkommen hit, välkommen hem till Öijared!

Vår verksamhet

Vår verksamhet personifieras av platsen Öijared; en naturskönt belägen halvö strax utanför Göteborg, med vacker blandskog, sjöar och Säveåns artrika vatten. Här finns vilt djurliv och rik historia. Familjen som grundat Öijared Akademi har även tagit emot priser för hållbarhet både vad gäller skogshållning och byggnation. Det salutogena förhållningssättet har sprungit ur en hel livsgärning som företagsläkare, där insikten om vikten av att arbeta promotivt med hälsofrågan uppstått och praktiserats i ett antal verksamheter och initiativ. Hur fysisk rörelse och kost påverkar vårt välbefinnande och naturen och kulturens unika förmåga att läka. Vikten av mening, inre drivkraft och autentiska möten utgör viktiga delar av det existentiella perspektivet som kan öppna för genomgående förändringar och utveckling i och mellan individer.

The Blue Economy

Möt grundläggande behov med vad som finns till hands. Introducera innovationer inspirerade av naturen. Erbjud mer med mindre.

Läs mer...

Salutogent förhållningssätt

Förutsättningar för människans och naturens egen inneboende läkande kraft baserat på vetenskapliga resultat om hur natur, musik och kultur hjälper oss att lära, läka och växa..

Läs mer...

Existentiellt perspektiv

Genom att söka och finna den inre drivkraften får vi tillgång till så mycket mer värdebåde för oss själva och med varandra.

Läs mer...

Lärande

Redan Sokrates definierade 5 mänskliga kunskapskvaliteter; Vetenskaplig, Konstnärlig,Praktisk, Teoretisk och Intuitiv. Vi måste själva bli del i ett ömsesidigt lärandefält.

Läs mer...

Samskapande

Tillsammans äger vi ansvaret för idén, processen och resultatet och strävar efter att skapa lärandeloopar och värdeloopar mellan de deltagande parterna.

Läs mer...

Omställning

Omställning handlar om konkret och praktisk förändring på systemnivå- livsstil, beteendemönster, hur vi värderar och interagerar med varandra.

Läs mer...

Lärande-loopar
infinity

I naturliga system finns alltid en balans i givande och tagande mellan arterna. För att skapa balanserade och hållbara processer, projekt och nätverk söker vi i alla kontaktytor värdegenerering för samtliga parter.

Vi kallar det lärandeloopar eller värdeloopar beroende på vad det genererar.

 Lärande - Samskapande Omställning

Vägen till en hållbar framtid

- vägen från idé till praktisk handling är kort på Öijared Akademi

Öijared Akademi är en plats med högt i tak, där nya idéfrön genereras, tas om hand och läggs i bördig jord och där individer med olika förmågor och erfarenheter möts för ömsesidigt lärande och samskapande. Här ges utrymme för kreativa, nytänkande experiment och lärande genom både teori och praktik. Detta gör vi genom att förmedla inspirerande väl utprövade metoder men också genom att våga oss in i det okända! Öijared Akademi faciliterar olika praktiska projekt, där Öijared och Floda utgör en lokal kreativ hub som ibland kopplas ihop med initiativ i andra delar av världen, till exempel Bangladesh, för ett sant ”glokalt” perspektiv. Läs mer under "Metoder".

Läs mer

 

Ja, jag vill gärna veta mer!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

Kontakta oss om du har frågor eller vill dela en bra idé.