Om oss

Stiftelsen Öijared Akademi

- Ett centrum för hållbar framtidsutveckling.

Platsen där vi möts runt de stora frågorna och samskapar den värld vi vill leva i.

Vårt huvudsakliga ändamål är att stimulera och bidra till en långsiktig utveckling mot hållbarhet för miljö, samhälle, företag och individ. De metoder vi använder oss av är The Blue Economy, Salutogent Förhållningssätt och Existentiellt Perspektiv och vi erbjuder utbildningar, nätverk, kultur & musik.

814

Öijared Akademi samlar ämnen och initiativ som är nödvändiga för en hållbar utveckling. Här möts teori med praktik och integration. Här möts akademi med näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle. Här finns plats för dig och för det oväntade. Här finns värmen och ron. Här finns högt i tak och gott om syre. Här finns:

 • vackra omgivningar
 • bra möteslokaler
 • god mat
 • proffsig service

Vi tar hand om dig, så att du skall kunna göra det viktigaste; vara närvarande.

Välkommen hit, välkommen hem!


Det här är Öijared Akademi

Tillsammans är vi starkare, klokare och mer nyanserade. Öijared Akademi samverkar med en rad verksamheter och vi har en fantastisk samling av experter i vårt nätverk! Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och erbjuder Lärande, Samskapande och Omställning. Det gör vi  tillsammans med vårt nätverk genom Blue Economy principer, med ett Salutogent Förhållningssätt och ur ett Existentiellt Perspektiv.

Våra föreläsare och experter

Jonas Brandström
Samägare av Öijared Säteri, samt Leg Läkare
Lars Brandström
Kulturarrangör
Gunnar Bjursell
Professor emeritus
Johan Lagergård
Bildkonstnär och Bildpedagog

Några av våra samarbetspartners

 • Zeri (Zero Emissions Research and Initiatives)
 • The Blue Economy
 • Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
 • Matix
 • Chalmers
 • Lerums kommun
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • RCE (Regional Center of Expertice)
 • ISP
 • Bangladesh´s Konsulat
 • Svenska Hälsopromotionsgruppen
 • NAHC (Nature Aided Health Care)
 • SLU (Statens Lantbruks Universitet?)
 • Göteborgs Symfoniker
 • Stiftelsen Kultur o Hälsa
 • Floda Garveriet Symbioscenter
 • Stoff Design Svb
 • The Medici Group
 • Nääs o Co
 • BID-Sweden
 • Floda BID
 • Öijared Resort m. fl.

Våra vänföretag