Föreläsare

Vi som jobbar på Öijared Akademi

Jonas Brandström
Samägare av Öijared Säteri, samt Leg Läkare
Lars Brandström
Kulturarrangör
Gunnar Bjursell
Professor emeritus

Vill du diskutera med och lära av våra föreläsare och experter?!

Eller vill du bli en av oss som delar sina kunskaper, idéer och lärdomar via Öijared Akademi?

Våra föreläsare och experter

Jonas Brandström
Samägare av Öijared Säteri, samt Leg Läkare
Lars Brandström
Kulturarrangör
Gunnar Bjursell
Professor emeritus
Johan Lagergård
Bildkonstnär och Bildpedagog
Stefan Edman
Författare, naturdebattör
Anders Larson
Personlig tränare
Johanna Halldén
Konsult, Utbildningskoordinator
Hans Assarsson
Arkitekt SIR/MSA
Patrik Grahn
Professor och forskare SLU
Peter Svensson
Trädgårdsmästare

Vi kommer att fylla på den här sidan löpande med de aktuella föreläsare och experter som vill dela sin kunskap med oss på Öijared Akademi. För att ge en bättre idé om digniteten på vår kunskapsbas presenterar vi här några av de tidigare anlitade talarna och föreläsarna under åren, en lång och prominent lista:

 • Peter Währborg, prof. SLU, tid chef på stressforskningsinstitutet
 • Stig Bengmark, prof. emeritus. London
 • Gert Wingårdh, arkitekt
 • Gunter Pauli, prof. författare "The Blue Economy"
 • Lisa Sennerby-Forse, rektor SLU
 • Sara Hjalmarsson, lärare i Blue Economy
 • Joakim Forsemalm, etnologie doktor
 • Agneta Wallenstam, pastor, socialantropolog
 • Jalle Ahlström, krogpastor
 • Lars Evertsson, golfpro, ledarskapsutvecklare, coach
 • Per Olofsson, Companion med specialkunskaper i Socialt företagande
 • Anders Hansson, docent , Svenska Hälsopromotionsgruppen
 • Stefan Quint, filmare
 • Bo Lönn, bankdir, författare och ledarskapsutvecklare