B.E.B.A. class 2016

B.E.B.A. class 2016

Öijared Akademi är en plattform för Blue Economy i Sverige. Vi stöttar olika projekt och erbjuder utbildningar, samt ansvarar för hemsidan blueeconomy.se.  I mars 2016 erbjöd vi B.E.B.A. - en tiodagars intensivutbildning i Blue Economy Business modeling på Öijared Akademi, i samverkan med Gunter Pauli, Zeri och Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Genom att använda Öijared Akademi som en tydlig plattform hoppas vi på att göra Blue Economy starkare i Sverige.

Category :

Date : 29 jun 2016

No Comments

Give a comment

Related Projects