Samtal kring Blue Economy

Öijared Akademi är en plattform för Blue Economy i Sverige. Vi stöttar olika projekt och erbjuder utbildningar, samt ansvarar för hemsidan blueeconomy.se. Ett par gånger om året bjuder vi in till nationella nätverksträffar med Blue Economy nätverket. Här finns även möjlighet för initiativ från andra aktörer med B.E. anknytning att arrangera projekt eller träffar. Genom att använda Öijared Akademi som en tydlig plattform hoppas vi på att göra Blue Economy starkare i Sverige.

Category :

Date : 29 jun 2016

No Comments

Give a comment

Related Projects