Tag Archives

Föreläsningar av högsta klass, innerliga möten, djupa samtal, skratt och nya vänskapsband präglade ett dygn - från lunch till...

– Tack för underbara och lärorika dagar!

Föreläsningar av högsta klass, innerliga möten, djupa samtal, skratt och nya vänskapsband präglade ett dygn - från lunch till...

Via Öijared Akademi, vår stiftelse för hållbar utveckling, vill vi se Öijared som den plats där friskfaktorer kan spridas,...

Nätverksträff

Via Öijared Akademi, vår stiftelse för hållbar utveckling, vill vi se Öijared som den plats där friskfaktorer kan spridas,...